Verhalen

Wij vormen verhalen en verhalen vormen ons: de verhalen die we leven; de verhalen die ons verteld worden; de verhalen die wij onszelf vertellen.

 

Verhalen zijn de dragers van verandering.

Vaak blijken verhalen belangrijk als je aan de vooravond van een verandering staat. Of als je een verandering tot stand wilt brengen. Verhalen slaan de brug tussen wat was, wat is en wat zal worden. Verhalen verbinden en inspireren.

 

Daarom werkt storytelling. In persoonlijke ontwikkeling en in een zakelijke context. Verhalen brengen over wie je werkelijk bent, waaraan je je verbindt en waarin jij onderscheidend bent. Op een manier die voor anderen te volgen is, betekenis en richting geeft en uitnodigt.

 

Als je je verhaal wilt vinden, vormen en vast wilt leggen, maar zelf niet de tijd of het schrijftalent hebt, dan ben ik er. 


In die tussentijd kun je dan een boek of een verhaal, zoals je wilt, schrijven over alles wat je hebt meegemaakt tijdens je reis. Dat zal de beste aanbeveling zijn die je je maar kunt wensen.             

De zoon van de Woordbouwer - Frank Herzen